DonkeyShot BV is een speler in het samenhangende gebied van de Organisatie en de ICT. De netwerkorganisatie wordt gevormd door een team van (interim)professionals met ieder hun eigen specialistische kennis en specifieke branche-ervaring. Deze mix van professionals maakt dat wij onze opdrachtgevers kunnen voorzien van Inspirerend Advies. Dat is waar wij allemaal voor gaan. Een advies dat creatief, reëel en toekomstgericht is. Een advies waar wij zelf in geloven en wat we graag samen met u als opdrachtgever realiseren. Een advies dat energie geeft en bedrijfsprocessen efficiënt laat (samen)werken.

De visie van DonkeyShot is dat het vakgebied ICT vele mooie toepassingen heeft voortgebracht, maar dat deze pas hun waarde krijgen als ze ondersteunend zijn aan de organisatie. Ons vertrekpunt is dan ook altijd: "Wat wil de organisatie bereiken ?". Als helder is wat een organisatie wil bereiken, leggen we de focus op de processen, oftewel op welke wijze wil de organisatie haar doelen bereiken. Op basis van onze ervaring is gebleken dat de processen lang niet altijd duidelijk en eenduidig zijn. De tijd die we in deze fase investeren om de processen wel duidelijk en eenduidig te krijgen, maar ook gedragen door de betrokken medewerkers, verdienen we in de implementatiefase dubbel terug.

 
logo woonstadlogo justitielogo defensie
logo vrom

logo laserlogo klu
                  
logo-hw-wonen  centric