Een speler in het samenhangende gebied van de Organisatie en de ICT. De netwerkorganisatie wordt gevormd door een team van (interim)professionals met ieder hun eigen specialistische kennis en specifieke branche-ervaring.

Inspirerend

De mix van professionals maakt dat wij onze opdrachtgevers kunnen voorzien van Inspirerend Advies. Dat is waar wij allemaal voor gaan. Een advies dat creatief, reëel en toekomstgericht is.

Een advies waar wij zelf in geloven en wat we graag samen met u als opdrachtgever realiseren. Een advies dat energie geeft en bedrijfsprocessen efficiënt laat (samen)werken.

Onze visie

De visie van DonkeyShot is dat het vakgebied ICT vele mooie toepassingen voortbrengt, maar dat deze pas hun waarde krijgen als zij ondersteunend zijn aan de organisatie. Ons vertrekpunt is dan ook altijd: "Wat wil de organisatie bereiken?".

Als helder is wat een organisatie wil bereiken, leggen we de focus op de processen, oftewel op welke wijze wil de organisatie haar doelen bereiken. Om deze vervolgens met de juiste ICT mix te implementeren mèt en voor uw medewerkers.

DonkeyShot

Opgericht in 2005 met een naam die wellicht niet alledaags is, maar dat geldt ook voor onze dienstverlening. We willen graag onderscheidend zijn en iets toevoegen. In de periode dat de oprichter van DonkeyShot speelde met het idee om een bedrijf te starten was zijn zoon in de leeftijd dat deze dierengeluiden aan het leren was.

Een grappige imitatie van het geluid van een ezel in combinatie met de zoektocht naar een bedrijfsnaam leidde 's nachts tot de vondst van DonkeyShot... letterlijk vertaald..."de poging van een ezel". In een persoonlijke kennismaking vertellen we graag dat deze bijzonder naam meer zegt over onze dienstverlening dan je zou vermoeden.

Diensten

Programma Management

DonkeyShot heeft een aanpak ontwikkeld om succesvol een programma te sturen en gecoördineerd de gewenste doelstellingen te realiseren.

Het DonkeyShot Dashboard levert direct inzicht in de status en de voortgang van de samenhangende projecten die onderdeel uitmaken van het programma.

Project Management

Op basis van jarenlange ervaring kunnen we met stelligheid zeggen dat we succesvol zijn in het uitvoeren van projecten en het “echt” realiseren van het gewenste projectresultaat.

Naast de implementatie van een nieuw systeem of een innovatieve techniek is het resultaat in onze ogen pas succesvol als deze ook door de medewerkers en andere stakeholders wordt gebruikt en het de organisatie verder brengt zoals beoogd. Uiteraard met goede scope, budget en tijdsbewaking, maar vooral met het “gedragen” en toekomstbestendige resultaat.

Interim Management

Dankzij onze brede ICT kennis, die wij met name opdoen in het uitvoeren van een grote diversiteit aan projecten, wordt ons ook wel eens gevraagd om voor een interim periode in de staande organisatie invulling te geven aan een ICT gerelateerde rol of functie.

Vaak met het uitgangspunt om even “op de winkel” te passen, maar betrokken als we zijn zullen we de mogelijkheden ook aangrijpen om daar waar mogelijk zaken te professionaliseren.

Proces Analyse

Het doel van een procesanalyse is het creëren van bewustwording bij alle medewerkers en (keten)partners. Het wordt inzichtelijk wie welke bijdrage levert aan het proces en welke informatiestroom en -verrijking er plaats vindt.

Het maken van een procesanalyse helpt ook bij het identificeren van verbeterpunten. Het richt de neuzen van alle actoren en zet de taken en verantwoordelijkheden van eenieder weer duidelijk neer.

Systeem Selectie

Regelmatig voeren we voor opdrachtgevers een (her)selectietraject uit voor de implementatie van een nieuw informatiesysteem. We hebben hiervoor een transparante werkwijze ontwikkeld met duidelijke mijlpalen.

Afhankelijk van hetgeen reeds aanwezig is, maken we een maatwerkplan en planning. Van een Proces- en Informatieanalyse, het opstellen van een Programma van Eisen, een Marktverkenning, Leveranciersselectie en -contractering tot aan de begeleiding van de Implementatie nemen we de organisatie en alle belanghebbenden mee in dit proces.

Leverancier Management

“Mijn leverancier levert al een projectleider die de implementatie begeleidt”. DonkeyShot is er van overtuigd (en heeft dit meerdere keren succesvol mogen aantonen), dat het rendement groter is als er óók namens de klant wordt gestuurd op de implementatie.

Door een goed samenspel met de projectleider van de leverancier, het coördineren en tijdig opleveren van de randvoorwaarden aan de klant-zijde en het borgen van de betrokkenheid van de interne organisatie is “echt” succes gegarandeerd.

Enthousiasme

Onze werkwijze kenmerkt zich door enthousiasme, pragmatiek en resultaatgerichtheid. Wij zijn dienstbaar en nemen graag de (projectmatige) last van onze opdrachtgevers op onze schouders. Wij vinden het echter erg belangrijk om het resultaat samen met onze opdrachtgevers te bereiken.

Pragmatiek

Door goede communicatie, samenspel en creatief maatwerk, realiseren we het resultaat dat optimaal aansluit bij de specifieke behoeften van onze opdrachtgevers. We maken gebruik van (gangbare) methoden en technieken, maar passen deze pragmatisch toe. Het doel staat centraal.

Resultaatgerichtheid

Wij zijn van mening dat een advies kwalitatief beter wordt als er door diverse specialisten met ieder hun eigen achtergrond en ervaringen naar wordt gekeken. Het kan heel verrijkend zijn als van "buitenaf" en met andere branchespecifieke kennis naar een mogelijke oplossing wordt gekeken. Deze collegiale feedback zetten we dan ook regelmatig in voor een beter resultaat.

Woonstad Rotterdam, de grootste stadscoöperatie van Nederland is gevormd uit een fusie van de Nieuwe Unie en het Woningbedrijf Rotterdam. Om de fusie mogelijk te maken dienden er op ICT gebied de nodige projecten te worden gerealiseerd om de informatievoorziening voor de primaire processen (snel) in te regelen. In de rol van projectleider waren wij verantwoordelijk voor een viertal primaire projecten.

Naast de organisatie van de applicatiemigratie (alle nog noodzakelijke applicaties migreren naar de nieuwe infrastructuur) hebben wij de informatievoorziening en de ondersteunende ICT voor de (primaire) bedrijfsprocessen Vastgoedontwikkeling, Verkoop en VVE Beheer gerealiseerd.

Stadswonen is de grootste studenten- en jongerenhuisvester van Rotterdam. Woonstad Rotterdam heeft deze organisatie overgenomen van Vestia. Wij hebben in deze overname de volledige ICT transitie begeleid. Van de migratie van de systemen, werkplekken, toepassingen tot aan de instructie en de begeleiding van de medewerkers.

Bij Centric IT solutions (business-unit Housing & Healthcare) zijn wij in de rol van releasemanager verantwoordelijk geweest voor de realisatie van nieuwe producten (apps voor tablet-devices) voor de Woon- & Zorgmarkt. Met een internationaal team van ontwerpers en ontwikkelaars en betrokkenheid van klanten hebben we succesvol innovatieve toepassingen gerealiseerd.

Bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu) waren wij betrokken bij het programma KLUIM, Koninklijke Luchtmacht Implementatie Middenlaag. Dit programma behelsde de standaardisatie en migratie van alle 15.000 werkplekken van de KLu.

In het kader van de overdracht naar de beheerorganisatie hebben wij de processen Change Management en Software Control & Distribution ingericht en voor een interim periode georganiseerd.

Voor de afdeling Facilitaire Zaken van Woonstad Rotterdam hebben wij initieel de digitalisering van 55.000 huurdersdossiers begeleid. Van de implementatie van een mutatieprocedure en een ontsluitingsmechanisme tot aan de begeleiding van het logistieke scanproces. Vervolgens hebben we de overige dynamische archieven van de afdelingen HR, VVE, Vastgoedontwikkeling, Verkoop & Aankoop en Incasso begeleid.

Bij het agentschap LASER (Ministerie LNV) hebben wij de ICT beheerprocessen geoptimaliseerd door de implementatie van de operationele ITIL beheerprocessen inclusief managementrapportages. Hierdoor was de afdeling meer in control en zijn zij in staat gesteld om hun dienstverlening continu te verbeteren.

Contact

Heeft u interesse neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze diensten en werkwijze.

Hofzoom 31 • 2614 VC Delft • Nederland • 06 41 12 12 45